احکام خانواده (۳)

خواستگاری (بخش اول )

 

مرد تا چه اندازه می تواند به بدن زن،هنگام خواستگاری نگاه کند ؟

 

◀آیات عظام امام ، خامنه ای و فاضل :
می تواند به بدن دختر نگاه کند ؛ هرچند احتیاط مستحب است که تنها به دست و صورت و پاها ، موها و مقداری از بدن (مانند گردن و بالای سینه ) اکتفا کند .

◀آیات عظام بهجت ، تبریزی ، سیستانی و مکارم :

تنها می تواند به دست و صورت ، پاها ، مو و مقداری از بدن (مانند گردن و بالای سینه ) نگاه کند .

◀آیت الله نوری :

می تواند به دست و صورت ، پاها ، مو و مقداری از بدن (مانند گردن و بالای سینه ) نگاه کند و اگر نتواند از خصوصیات سایر قسمتهای بدن از روی لباس آگاهی یابد ، نگاه به تمام بدن جایز است.

 

☀در چه صورت می توان چهره ،گردن و موهای دختری را که با او قصد ازدواج داریم نگاه کنیم ؟

◀ همه مراجع :
نگاه به دختر مورد نظر با شرایط زیر جایز است :
۱ ) به قصد لذت و ریبه نباشد (هرچند بداند با نگاه لذت قهری پیدا می شود .)
۲ ) برای آگاهی از وضع جسمانی دختر باشد . (پس اگر از حال او آگاه است نگاه جایز نیست )
۳ ) مانعی برای ازدواج در میان نباشد (مثلا دختر شوهر نداشته باشد .)
۴ ) احتمال بدهد دختر او را رد نمی کند .

 

☀شخصی قصد ازدواج دارد آیا می تواند بدون قصد لذت به چهره و موی خانم ها مثلا در خیابان نگاه کند تا یکی رابپسندد و بعد از او خواستگاری کند ؟

◀همه مراجع :
این نوع نگاه ها جایز نیست .

 

♡●♡●♡●♡●♡●♡●

رساله احکام خانواده ، مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام تقلید
هادی نیکدل ،ص۸۴و۸۵

پاسخ دهید