آرشیو موضوع: احکام هفته

احکام خانواده (۵)

☀احکام خرید عروسی ✔طلای مردان ☀زینت مردان با طلای زرد چه حکمی دارد ؟ همه مراجع : پوشیدن طلا -مانند آویختن زنجیر طلا به گردن و دست کردن انگشتر و ساعت طلا- برای مرد حرام است . ☀آیا خانواده عروس ، می تواند برای داماد حلقه و...

احکام خانواده (۴)

احکام خواستگاری (بخش دوم ) ◼آیا صحبت کردن با کسی که قصد داریم در آینده با او ازدواج کنیم گناه است ؟ همه مراجع : اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد و باعث مفسده نشود اشکال ندارد . ◼آیا اظهار عشق و محبت بین دختر و پسر به...

احکام خانواده (۳)

خواستگاری (بخش اول )   ✳مرد تا چه اندازه می تواند به بدن زن،هنگام خواستگاری نگاه کند ؟   ◀آیات عظام امام ، خامنه ای و فاضل : می تواند به بدن دختر نگاه کند ؛ هرچند احتیاط مستحب است که تنها به دست و صورت و پاها ، موها و...

احکام خانواده (۲)

  ✴ را ه های محرمیت ✴   ✳به طور کلی دختر و پسر از چند راه می توانند با یکدیگر محرم شوند ؟   ♡زن و مرد از سه راه به یکدیگر محرم می شوند : نسب (خویشاوندی ) ، رضاع (شیر خوردن) و ازدواج ⬅راه سوم (ازدواج ) در فقه بر دوقسم است...

ا حکام خانواده (۱)

ازدواج ۱) آیا ازدواج  در اسلام واجب است ؛ یا اینکه شخص می تواند تا پایان عمر خود مجرد بماند ؟ ⬅همه مراجع : اصل ازدواج  در اسلام واجب نیست  و از مستحباتی است که به آن بسیار سفارش شده است ؛ولی اگر کسی به واسطه نداشتن همسر ، به...