فرم ارسال نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم
هیأت روضة الزهراء دزفول در راستای ارتقای کمّی و کیفی برنامه های آینده، و رفع نواقص و عیوب احتمالی برنامه های قبلی خود، از هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادی توسط مخاطبان و همراهان گرامی استقبال می کند.

 
Comments are closed.