آرشیو موضوع: تصاویر

گزارش تصویری شب پنجم فاطمیه ۹۷

IMG_8812 copy شب پنجم فاطمیه ۱۳۹۷، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جهانی و مداحی حاج مهدی تدینی و کربلایی علی علامه و برپایی غرفه های فرهنگی و حجاب و چایخانه و موکب برگزار گردید: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری شب چهارم فاطمیه ۹۷

IMG_8417 copy شب چهارم فاطمیه ۱۳۹۷، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جهانی و مداحی حاج مهدی تدینی و حاج مهدی رسولی و مصطفی مروانی و برپایی غرفه های فرهنگی و حجاب و چایخانه و موکب برگزار گردید: ” order_by=”sortorder”...

گزارش تصویری شب سوم فاطمیه ۱۳۹۷

IMG_8184 copy شب سوم فاطمیه ۱۳۹۷، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جهانی و مداحی حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد یوسف پور و برپایی غرفه های فرهنگی و حجاب و چایخانه و موکب برگزار گردید: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری شب دوم فاطمیه ۱۳۹۷

IMG_8022 copy شب دوم فاطمیه ۱۳۹۷، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جهانی و مداحی حاج مهدی تدینی و برپایی غرفه های فرهنگی و حجاب و چایخانه و موکب برگزار گردید: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included”...

گزارش تصویری شب اول فاطمیه ۱۳۹۷

IMG_7790 copy شب اول فاطمیه ۱۳۹۷، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جهانی و مداحی حاج مهدی تدینی و کربلایی رضا غیاثی و برپایی غرفه های فرهنگی و حجاب و چایخانه و موکب برگزار گردید: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۹صفر۹۷

S9729 (1) گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۹صفر۹۷، سخنران حجه الاسلام قمر با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمدحسین کاهوکار همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب و چایخانه: ” order_by=”sortorder”...

گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۸صفر۹۷

S9728 (31) گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۸صفر۹۷، سخنران حجه الاسلام قمر با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد میرزایی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب و چایخانه: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۷صفر۹۷

IMG_4967 copy گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۷صفر۹۷، سخنران حجه الاسلام قمر با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد دهدار همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب و چایخانه: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری هفته چهارم مراسم هفتگی محرم

IMG_4640 copy گزارش تصویری هفته چهارم مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام محجوب با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد الیاسی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری هفته سوم مراسم هفتگی محرم

IMG_4447 copy گزارش تصویری هفته سوم مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام محجوب زاده با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی حامد حاجی طالب و کربلایی حبیب رضوی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه: ”...