آرشیو موضوع: تازه ها

فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال هفته چهارم – ۱۳۹۸

IMG_3518 copy فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال هفته چهارم را از لینک های زیر دریافت کنید:  

فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال – هفته سوم ۱۳۹۸

IMG_3413 copy فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال – هفته سوم را از لینک های زیر دریافت کنید:  

فایلهای صوتی مراسم معنوی انس با قرآن – ۱۳۹۸

IMG_3147 copy فایلهای صوتی مراسم معنوی انس با قرآن از لینک های زیر دریافت کنید:  

فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال هفته دوم – ۱۳۹۸

IMG_2959 copy فایل های صوتی مراسم معنوی شب های وصال هفته دوم – ۱۳۹۸، را از لینک های زیر دریافت کنید:

فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال هفته اول – ۱۳۹۸

فایلهای صوتی مراسم معنوی شب های وصال هفته اول را از لینکهای زیر دریافت کنید:

فایلهای صوتی مراسم معنوی مناجات شعبانیه – ۱۳۹۸

فایلهای صوتی مراسم معنوی مناجات شعبانیه را از لینک های زیر دریافت کنید:

فایلهای صوتی جشن ولادت امام زمان (عج) – ۱۳۹۸

فایلهای صوتی جشن ولادت امام زمان (عج) را از لینک های زیر دریافت کنید:

فایلهای صوتی شب ولادت امام جواد (ع) – ۱۳۹۷

IMG_0411 copy فایلهای صوتی شب پنجم فاطمیه ۱۳۹۷ را از لینک های زیر دریافت کنید:

فایلهای صوتی شب پنجم فاطمیه ۱۳۹۷

IMG_8812 copy فایلهای صوتی شب پنجم فاطمیه ۱۳۹۷ را از لینک های زیر دریافت کنید:

فایلهای صوتی شب چهارم فاطمیه ۱۳۹۷

IMG_8417 copy فایلهای صوتی شب چهارم فاطمیه ۱۳۹۷ را از لینک های زیر دریافت کنید: