فایلهای صوتی هفته چهارم مراسم هفتگی محرم – ۱۳۹۷

فایلهای صوتی هفته چهارم مراسم هفتگی محرم – ۱۳۹۷ را از لینک های زیر میتوانید دانلود کنید:

دانلودنامحجم
حجة الاسلام محجوب - سخنرانی - دشمن شناسی26.3 MiB
حاج مهدی تدینی - روضه17.6 MiB
حاج مهدی تدینی - پیش زمینه (با همین گریه هام زائر کربلام)2.6 MiB
کربلایی محمد الیاسی - زمینه ( انگاری خاک مزارت جلوی چشمام آقا )11.2 MiB
کربلایی محمد الیاسی - شعرخوانی ( اگر می آمدی ایران تو مرقد داشتی حتما )4.8 MiB
حاج مهدی تدینی - واحد ( پرواز میکنم بخدا با حسن حسن )3.1 MiB
حاج مهدی تدینی - واحد ( اومدم کمی قدم بزنم تو هواتون از تو دم بزنم )6.5 MiB
کربلایی محمد الیاسی - سنتی ( بخاطر طعنه ی مردم محرم را نمی فروشم )9.5 MiB
حاج مهدی تدینی - شور ( این اشک چشام رو این حال بکا رو )4.8 MiB

پاسخ دهید