پوستر پروفایلی طـرح اطعام «ضیافت غدیر»

۵d962f2cf5-5b56273cc2fbb879018b560f

طـرح بـزرگ و مـردمی «ضیافت غدیر»

اطعـام ۱۴۰۰۰ نفــری
در شب و روز عید بزرگ غدیرخم

شـمـا هـم در این اجـر عـظـیم سـهـیم باشـید

جهت #مشارکت در این ضیافت بزرگ با شماره تلفن های زیر هماهنگ کنید:
۰۹۱۶ ۶۴۵ ۶۰۸۹
۰۹۱۶ ۶۴۳ ۳۴۲۰

و یـا مـراجـعـه بـه #مسجد_شهدای_کربلا
به آدرس:
دزفول خیابان جهاد بین هجرت وحضرت رسول

هیأت روضه الزهراء علیهاالسلام دزفول

پاسخ دهید