برندگان شب های ششم و هفتم مسابقه پیامکی محرم

اسامی برندگان محترم مسابقه پیامکی در شب های ششم و هفتم بدین شرح است:

 

برندگان مسابقه ششم:

  • آقای صمد علی دوست اقدم ۸۰۴۵***۰۹۳۸
  • خانم اقدس فرجی ۴۴۵۰***۰۹۳۷
  • خانم روح انگیز صمدی ۵۳۳۶***۰۹۳۰

 

برندگان مسابقه هفتم:

  • خانم مونا دباغیان ۲۵۱۰***۰۹۱۲
  • خانم طاهره ناظمی ۸۴۶۳***۰۹۳۵
  • آقای مصطفی نیک زاد ۵۸۲۵***۰۹۰۱

 

پاسخ دهید