برندگان شب های چهارم و پنجم مسابقه پیامکی محرم

اسامی برندگان محترم مسابقه پیامکی در شب های چهارم و پنجم بدین شرح است:

 

برندگان مسابقه چهارم:

  • خانم عامریان  ۵۹۹۸***۰۹۳۶
  • آقای امیرحسین چمنی ۱۲۶۴***۰۹۱۳
  • محمد حاتمی  ۴۷۵۹***۰۹۳۰

 

برندگان مسابقه پنجم:

  • بی نام  ۵۹۷۸***۰۹۳۶
  • خانم حاتمی  ۲۱۱۴***۰۹۳۶
  • خانم پالیزان  ۳۹۱۰***۰۹۳۳

 

توجه: از این پس کسانی که نام و نام خانوادگی خود را در پیامک ارسالی خود ننویسند از قرعه کشی حذف خواهند شد.

پاسخ دهید