حکمت های آل محمد علیهم السلام

✴️حکمت های عسکری

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:
«خدا را و مرگ را بسیار یاد کنید. زیاد قرآن بخوانید و بر پیامبر صلی الله علیه و آله بسیار درود و صلوات بفرستید،‌ چرا که صلوات بر پیامبر خدا ده حسنه حساب می شود. »[۱]

یاد بسیار نسبت به خدا و مرگ، سازنده است.
یاد خدا، همدم دل در لحظات تنهایی است، مونس جان در غربت است، سبب دوری از گناه و افتادن در دام شیطان است.

یاد مرگ، هم جلوِ غرور و غفلت را می گیرد و ناپایداری دنیا را به یادمان می آورد و از دلبستگی به جلوه های فریبنده دنیا باز می دارد و اینها همه در رستگاری ما نقش مؤثر دارند.

تلاوت قرآن نیز، جان را صفا می بخشد و ثواب دارد.

صلوات بر پیامبر و خاندان پاک او نیز از بهترین عبادتها و ذکرهاست.

چهار توصیه ای که در این حدیث آمده است، توصیه خداوند در قرآن هم هست.

آیه «اذکروالله ذکراً کثیراً»، دعوت به فراوان به یاد خدابودن است.[۲]
آیه «کل نفسٍ ذائقه الموت»، مرگ را که برای همه حتمی است، به یاد می آورد.[۳]
آیه «فاقرؤا ما تیسّر من القرآن»، توصیه به خواندن قرآن دارد، هر قدر که بتوانیم.[۴]
آیه «إنّ الله و ملائکتهُ یُصَلون علی النّبی…» نیز، هم به صلوات خدا و فرشتگان بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله اشاره دارد، هم به مؤمنان دستور می دهد بر آن حضرت درود و صلوات بفرستند.[۵]

✔️چه بهتر که بر زبان انسان و در دل او، یاد خدا و قیامت و مرگ، و آیات وحی و صلوات بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله باشد، تا زندگی برکت یابد.

دلی که جای خدا باشد، جای شیطان نخواهد بود.

حکمت های عسکری.

[۱]تحف العقول، ص ۴۸۸
[۲]احزاب، آیه ی ۴۱.
[۳] آل عمران، آیه ی ۱۸۵.
[۴] مزمّل، آیه ۲۰.
[۵]احزاب، آیه ی

پاسخ دهید