گوهر غیرت

بسم الله الرحمن الرحیــــم

امام علی (علیه السلام)فرمودند:

با پوشیده داشتن زنان خود، نگاه آنان را محدود ساز، زیرا حجاب کامل در ثبات عفت آنان تاثیر دارد و رفت و آمد بیرون خانه برای آنان خطرش بیش از آن نیست که فرد غیر قابل اعتماد را در خانه آوری، و اگر بتوانی، کاری کن که با غیر تو شناخت و آشنایی نداشته باشد.1

◊ خاطره ای از شهیــــد بزرگـــــوار رضا مجیدی…

رضا غیرتی مذهبی داشت. نسبت به عفاف و حجاب حساس بود. توجه زیادی به دستورات الهی نشان می داد. با شرکت در جلسات قرآن، عشق وافری نسبت به کلام خدا ابراز می کرد.

فعالیت فراوانی نسبت به فهم دروس داشت. مورد احترام بچه ها بود. نسبت به همسالان خود مودب بود و بزرگسالان را احترام می کرد .

آنگاه که رژیم ستم شاهی دستور داد که دختران، لباس هایی به رنگ آبی و قرمز پوشیده و در خیابان ها رژه بروند، چشمه ی غیرت مذهبی اش به جوش آمد. به مدرسه ی خواهرش رفت و با قاطعیت به مدیر مدرسه گفت: من به هیچ عنوان نخواهم گذاشت خواهرم بدون حجاب از مدرسه خارج شده و رژه برود.مدرسه او را تهدید به ساواک کرد اما نتوانست کیمیای حفظ ناموس و گوهر غیرت او را غبار آلود کند.2

1-نهج البلاغه، نامه 31

2-به روایت تز مادر(تندرتانکها،ص51)

پاسخ دهید