اعتراض علیه بی حجابی

بسم الله الرحمن الرحیـــــم 

امام محمد باقـــــر (علیه السلام ) می فرمایند :

سه گروه هرگز وارد بهشت نمی شوند: 1-کسی که نسبت به عفت و ناموس خود بی تفاوت است . 2-زنی که خود را در لباس و حرکات و امور دیگر شبیه مردان سازد. 3-شراب خوار .1

 

◊خاطره ای از شهید بزرگــــوار حاج حسین خرازی …

در اوایل جنگ تحمیلی به دلیل مهاجرت جنگ زده ها ی جنوب به اصفهان چهره ی شهر دگرگون شده بود .

در شرایطی دشمن، بسیاری از شهر های کشور اسلامی ما را در اشغال خود داشت. مردم از یک طرف شاهد از دست دادن بهترین جوانان مرز و بوم خود بودند و از سوی دیگر عوامل استکبار جهانی با حضور نا مطلوب در صحنه ی اجتماع ریشخند تلخی به آرمان شهیدان راه حق می زد.

حاج حسین برای مقابله با مفاسد اجتماعی و بی حجابی، تعدادی از افراد مومن و بسیجی را دور خود جمع کرد و با موتور سیکلت حرکت های دسته جمعی را در اصفهان، ملک شهر و شاهین شهر سازماندهی کرد و به صورت خودجوش و مردمی به اعتراض علیه منکرات جامعه برخاست. 2

1-میزان الحکمه/ج2/ص102

2-سلام سردار،38-37

 

HM-2013972878807259531408784291.7099

پاسخ دهید