مطالب با برچسب: مقایسه یاران امام حسین علیه السلام و یاران عمر سعد

آیینه داران آفتاب

آشنایی کلی با صد و پنجاه و سه شهید نهضت حسینی شهیدان نبرد نخستین (تیر باران صبح) ⬅ ۵۲ تن ⚫شهیدان نبرد تن به تن (پیش از نماز)؛ که از برجسته ترین یاران حضرت اباعبدالله علیه السلام هستند⬅ ۴۷ تن شهیدان نماز⬅ ۲ تن ⚫شهیدان پس از...