مطالب با برچسب: مقایسه یاران امام حسین علیه السلام و یاران عمر سعد

آیینه داران آفتاب

%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8-1 آشنایی کلی با صد و پنجاه و سه شهید نهضت حسینی شهیدان نبرد نخستین (تیر باران صبح) ⬅ ۵۲ تن ⚫شهیدان نبرد تن به تن (پیش از نماز)؛ که از برجسته ترین یاران حضرت اباعبدالله علیه السلام هستند⬅ ۴۷ تن شهیدان نماز⬅ ۲ تن ⚫شهیدان پس از...