آرشیو موضوع: تصاویر

گزارش تصویری شب اول فاطمیه ۱۳۹۷

IMG_7790 copy شب اول فاطمیه ۱۳۹۷، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جهانی و مداحی حاج مهدی تدینی و کربلایی رضا غیاثی و برپایی غرفه های فرهنگی و حجاب و چایخانه و موکب برگزار گردید: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۹صفر۹۷

S9729 (1) گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۹صفر۹۷، سخنران حجه الاسلام قمر با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمدحسین کاهوکار همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب و چایخانه: ” order_by=”sortorder”...

گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۸صفر۹۷

S9728 (31) گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۸صفر۹۷، سخنران حجه الاسلام قمر با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد میرزایی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب و چایخانه: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۷صفر۹۷

IMG_4967 copy گزارش تصویری مراسم بدرقه ماه صفر – ۲۷صفر۹۷، سخنران حجه الاسلام قمر با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد دهدار همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب و چایخانه: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری هفته چهارم مراسم هفتگی محرم

IMG_4640 copy گزارش تصویری هفته چهارم مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام محجوب با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی محمد الیاسی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه: ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC”...

گزارش تصویری هفته سوم مراسم هفتگی محرم

IMG_4447 copy گزارش تصویری هفته سوم مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام محجوب زاده با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی حامد حاجی طالب و کربلایی حبیب رضوی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه: ”...

گزارش تصویری هفته دوم مراسم هفتگی

IMG_4223 copy گزارش تصویری هفته دوم مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام محجوب زاده با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی رضا غیاثی و برادر محمدجواد آیت همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه: ”...

گزارش تصویری هفته اول مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷

IMG_4082 copy گزارش تصویری هفته اول مراسم هفتگی محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام محجوب زاده با نوای گرم شعرخوانی حاج یوسف رحیمی و حاج مهدی تدینی و برادر سعید کاکائی همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه و موکب: ”...

گزارش تصویری شب دوازدهم محرم

M97_N12 (61) گزارش تصویری شب دوازدهم (شهادت امام سجاد) محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام و المسلمین گلزار با نوای گرم حاج صادق آهنگران و حاج مهدی تدینی  همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه و موکب: ”...

گزارش تصویری شب یازدهم محرم

M97_N11 (24) گزارش تصویری شب یازدهم (شام غریبان) محرم سال ۱۳۹۷، سخنران حجه الاسلام خسروپناه با نوای گرم حاج مهدی تدینی و کربلایی سید محمد صادقی نژاد همراه با برپایی غرفه های فرهنگی، حجاب، چایخانه و موکب: ” order_by=”sortorder”...