حدیث بندگی

✳در محضر استاد فاطمی نیا:

اهمیت تقوای لسانی:

بسیاری از ظلمت های ما از زبان است !
برزخ را گناهان، تاریک و اعمال خیر، روشن می کند.
عمده ی چیزی که برزخ را تاریک می کند، حرف پشت سر مردم  است !

آیت الله بهاءالدینی فرمودند :
آقا زاده ای را دیدم که یقه اش را می گرفتند (درعالم برزخ ) و می گفتند: چرا فلان حرف را زدی ؟
ایشان می فرمودند: بعضی از آنها حیوان بودند! یعنی صورت برزخی بعضی از متعرضین حیوان بود !

اخیرا متوجه شده ام که در جامعه ی ما تقوای لسانی خیلی کم شده است ؛
✖️بعضی از متدینین، اهل مسجد، اهل هیئت، تقوای لسانی را از دست داده اند !
❗️گویا غیبت، واجب است؛ تهمت و افتراء مستحب است!

خدا می داند خیلی خطرناک است،

توفیق سلب می شود، قلب تیره می شود، نشاط در عبادت موجود نیست…

 

 

نکته ها از گفته ها، دفتر اول، گزیده ای از سخنان استاد فاطمی نیا، ص۱۳۶.

پاسخ دهید