توزیع غذای گرم بین خانواده های نیازمند

توزیع غذای گرم بین خانواده های نیازمند به صورت مستمر از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا کنون توسط گروه جهادی هیئت روضه الزهرا شهرستان دزفول

 

ghaza-garm-3

ghaza-garm-1

ghaza-garm-2

 

 

پاسخ دهید