توزیع گوشت مرغ در مناطق محروم با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

گروه جهادی هیات روضه الزهراء دزفول با مدد الهی و با همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام به توزیع گوشت مرغ در مناطق محروم کرد.

 

morgh-1

morgh-3

morgh-2

 

پاسخ دهید