گزارش تصویری – جهاد امام رضایی

پروژه های ساخت و تکمیل منازل محرومین توسط هیات روضه الزهراء مسجد شهدای کربلا و کانون خادمیاران آستان قدس رضوی در دزفول و هیات الرضا مسجد ثامن الائمه

فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹

پاسخ دهید