متن و سوال هفته اول مسابقه مجازی مطلع خورشید

مسابقه مجازی #مطلع_خورشید

متن و سوال #هفته_اول

پاسخ از طریق:

✔️ ارسال گزینه صحیح، شماره تماس، نام ونام خانوادگی

به سامانه: ۰۹۱۳۰۹۶۵۸۷۷

یا ارسال به آیدی
@Zeytoon_a2

در کانال ایتای زیتون:

@zeytoon_mahjoob

photo_2020-03-29_19-09-43

پاسخ دهید