جهاد امام رضایی کارگاه جهادی تولید ماسک

جهاد امام رضایی، تولید و عرضه ماسک رایگان

به همت هیأت روضه الزهرا علیها السلام دزفول

و دفتر خادم یاران آستان قدس رضوی دزفول

کمکهای مردمی ازطریق:

۶۲۷۳_۸۱۱۰_۹۶۵۷_۴۴۰۲

بانک انصار، بنام محمد آیت

#هیئت_خادم_مردم
#کرونا_را_شکست_میدهیم
#هیئت_روضه_الزهرا_دزفول

پاسخ دهید