پاکسازی مساجد، اماکن زیارتی و عمومی – گروه جهادی هیات روضه الزهراء

گزارش تصویری پاکسازی مساجد، اماکن زیارتی و عمومی به همت گروه جهادی هیات روضه الزهراء(س) دزفول / اسفند ۱۳۹۸

پاسخ دهید