اطلاعیه اردوی زیارتی راهیان نور مناطق جنوب

بسم الله الرحمن الرحیم

اردوی زیـارتی راهـیـان نـور منـاطق جـنـوب

مـنـاطق عـمـلیاتی:

  • معـراج الشهدا
  • علقمه
  • شـلـمـچه
  • طـلاییه
  • هویزه
  • کانال کمیل

زمــان: دهم و یازدهم فروردین
(پنج شنبه وجمعه)

ثبـت نام حضوری:
هـرشـب، مسـجد شـهدای کـربلا،
خیابان جهاد بین هجرت وحضرت رسول

ثبـت نام غـیر حضوری:
برادران: ۰۹۳۳۹۲۵۶۰۷۶
خواهران: ۰۹۳۰۱۳۷۷۸۹۴

هزینه ثبت نام: ۵۰ هزار تومان

مهـلت ثبت نام: از ۱۱ اسفند ۹۷ الی ۲۵ اسفند
(ظرفیت محدود)

بــرادران وخــواهــران

#اطلاعیه اردوی زیارتی راهیان نور
#هیأت روضه الزهراء_دزفول
#هشتم و نهم فرودین۹۸

پاسخ دهید