ضیافت غدیر – اطعام ۱۷۰۰۰ نفری دزفول

مختصری از تصاویر ناب ضیافت غدیر – اطعام ۱۷۰۰۰ نفری هیأت روضه الزهرا علیها السلام دزفول

نماهنگ ضیافت غدیر - اطعام 17000 نفری دزفول پخش دانلود

پاسخ دهید