گزارش تصویری آماده سازی فضای طبخ غذای “ضیافت غدیر”

گزارش تصویری از تلاش گروهی خادمان هیات روضه الزهراء دزفول جهت آماده سازی فضای طبخ غذای «ضیافت غدیر»

 

پاسخ دهید