مستند کوتاه اردوی جهادی کرمانشاه

مستند بسیار زیبای اردوی جهادی کرمانشاه – روستای کوئیک عزیز

هیأت روضه الزهرا علیها السلام دزفول

۲۴ الی ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۷

تهیه شده در شبکه رسانه ای آستان هنر

#جهاد_ادامه_دارد

مستند اردوی جهادی کرمانشاه - روستای کوئیک عزیز پخش دانلود

پاسخ دهید