مسابقه کتابخوانی با جایزه ویژه

سوالات این مسابقه از کتاب “خانواده به سبک ساخت یک جلسه مطول مطوی در محضر مقام معظم رهبری” تهیه شده اند

مهلت شرکت در مسابقه به پایان رسیده است.

khanevade-book

پاسخ دهید